Please choose Language or Country
or

Favna in flora

Avstrija razpolaga s široko paleto rastlinskih in živalskih vrst, ki so deloma endemične in strogo zaščitene.
Favna

V Avstriji prevladuje srednjeevropski živalski svet: srne, jeleni, kunci, fazani, lisice, jazbeci, kune, jerebice. V alpskih regijah domujejo gamsi, svizci, orli in gorske kavke. Za panonsko favno je značilen ptičji raj v pasu trsja ob Nežiderskem jezeru (čaplje, žličarka, sabljarka, divje gosi ipd.).
Zadnjih nekaj let v Avstriji ponovno obstaja tudi majhna medvedja populacije, ki se pretežno zadržuje v gozdnatih južnih in osrednjih gorskih regijah.


Flora

Raznolikost reliefa in podnebja vpliva na raznolik in bogat rastlinski svet. Avstrija sodi med najbolj gozdnate dežele Evrope. Značilen je listnati gozd (hrast, bukev) oz. mešani gozd (bukev, smreka), v višjih regijah pa smrekov, macesnov in cemprinov gozd.
Zelo raznolika in barvita pa je alpska flora: planika, encijan, alpski nagelj, arnika, alpska vrtnica, resje in še veliko drugih. Na severnem robu Alp še posebej prevladujejo travinje, v panonskem prostoru grmovje in grmičevje, listnati mešani gozd ter stepske rese. Vzhodno od Nežiderskega jezera se nahaja specifična slana stepska flora.
Avstrijski narodni parki, ki se raztezajo na več kot 3 odstotkih površine dežele, beležijo pokrajinsko raznolikost z deloma edinstvenimi naravnimi pokrajinami, kot sta pragozd in deževni gozd.
 

Svetujemo: Pregled avstrijskih narodnih parkov

oznaka avtorskih pravic slik

Glavni cilj dveh osrednjih domen www.austria.info in www.austriatourism.com je promocija Avstrije kot počitniške destinacije