Please choose Language or Country
or

Franz Liszt – vizionársky kozmopolita

Franza Liszta pokladáme za pôvodcu úplne novodobej klavírnej hudby a skladateľského štýlu poukazujúceho na budúcnosť.
Podujatia - Burgenland

Franz Liszt – vizionársky kozmopolita

iAustria Kultur

 

zobraziť autorské práva

Hlavným cieľom dvoch ústredných domén www.austria.info a www.austriatourism.com je propagácia Rakúska ako dovolenkovej destinácie.